• II PÓŁROCZE 2020/2021

    •  

      STYCZEŃ 2021

     04-17.01.2021     Ferie zimowe

     18.01.2021           Powrót do szkoły po feriach zimowych

     MARZEC 2021

     09.03.2021           Zebranie z Rodzicami (on-line)

     17.03.2021           Próbny Egzamin „Ósmoklasisty” – język polski

     18.03.2021           Próbny Egzamin „Ósmoklasisty” – matematyka

     19.03.2021           Próbny Egzamin „Ósmoklasisty” – język angielski

     22.03.2021           Pierwszy Dzień Wiosny

      

     KWIECIEŃ 2021

     01.04-06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna

     07.04.2021           Powrót do szkoły (nauczania on-line w zależności od sytuacji epidemicznej) po Świętach Wielkanocnych

     14.04.2021           Szkolny etap Konkursu Matematycznego  „Rachmistrz”

      

     MAJ 2020

     03.05.2021           Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

     25.05.2021           Egzamin „Ósmoklasisty” – język polski

     26.05.2021           Egzamin „Ósmoklasisty” – matematyka

     27.05.2021           Egzamin „Ósmoklasisty” – język angielski

     11.05.2021           Ostatnie zebranie z Rodzicami.

                                 Rodzice otrzymują informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i naganną lub nieodpowiednią z zachowania. Uczniowie znają już propozycję ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów i zachowania.

     14.05.2021           Upływa termin pisemnych powiadomień rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi,

      

      

     CZERWIEC 2021

     01.06.2021           Dzień Dziecka

     03.06.2021           Boże Ciało - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

     04.06.2021           Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

     10.06.2021           Ostatni dzień wystawiania ocen i wpisania ich do dziennika Librus

     14.06.2021           Rada klasyfikacyjna dla klas I-III.

     15.06.2021           Rada klasyfikacyjna dla klas IV-V.

     16.06.2021           Rada klasyfikacyjna dla klas VI-VIII

     24.06.2021           Zakończenie roku szkolnego dla klas VIII (w przypadku, gdy uczniowie kl. 8 powrócą do stacjonarnego trybu nauczania)

     25.06.2021           Zakończenie roku szkolnego dla klas I-VII.

     28.06.2021           Rada podsumowująca II półrocze

     KALENDARZ MA CHARAKTER RAMOWY NIEKTÓRE TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANOM ORGANIZACYJNYM