• Projekt UWAŻNA SZKOŁA

   • 08.09.2021 08:47
   • W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła będzie uczestniczyła w pilotażowym projekcie
    UWAŻNA SZKOŁA!
   • UWAŻNA SZKOŁA to ogólnopolski pilotażowy projekt wprowadzenia do klas VI - VIII szkół podstawowych programu Czas na Uważność mającego formę nowatorskich zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uniwersalnej, prowadzonych na godzinach wychowawczych. Realizacja programu w szkole jest nowoczesnym spojrzeniem na edukację w Polsce i ma podwójny potencjał - pomaga zwiększyć umiejętność regulowania uwagi i poziom samoregulacji emocjonalnej uczniów. Projekt realizowany jest od marca 2021 do lutego 2022 i jest adresowany do:

    • 50 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
    • 100 NAUCZYCIELI
    • 2000 UCZNIÓW KLAS VI-VIII

     

    Więcej informacji -> INFORMATOR_DLA_SZKOL_OK.pdf

     

   • Wróć do listy artykułów