• Przystanek Praca - Indywidualne spotkania z Uczniami i ich Rodzicami
     • Przystanek Praca - Indywidualne spotkania z Uczniami i ich Rodzicami

     • „ PRZYSTANEK PRACA” 

      Sopocki Model Doradztwa Zawodowego

      „DORADCY KARIERY”

      Spotkania Indywidualne z Uczniami i ich Rodzicami

      SOPOTEKA ul. Kościuszki 14, Sopot

      5 marca 2020 godz. 12.00 - 17.00

      • 12.00 – 17.00 Konsultacje indywidualne: (obowiązują zapisy)
      • 17.00 - 18.00 Prelekcja dla rodziców pt. „Lokalny rynek pracy i rekrutacja do szkół średnich” (wstęp wolny)

       

      Miasto Sopot w ramach budowania Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego zaprasza na indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi dla uczniów/czennic i rodziców  z sopockich szkół.

      Od 5 marca we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni  uruchomiony zostanie  nowy punkt konsultacyjny w ramach, którego można skorzystać z porad Doradców Kariery z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

      Punkt konsultacyjny „Przystanek Praca” to miejsce spotkań Doradców Kariery z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z młodzieżą dokonującą wyboru szkoły, kierunku studiów, zawodu oraz z ich rodzicami.

       

      Doradcy zawodowi dyżurować będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 12:00 do 18:00 w Sopotece.

       

      Podczas spotkań młodzież zdobędzie wiedzę:

       • o aktualnej sytuacji na rynku pracy,
       • na temat zawodów przyszłości,
       • w jaki sposób zaplanować dalszą edukację,
       • jak odkryć swoje zdolności i potencjał zawodowy.

       

      Dla młodzieży dostępne są  także badania testowe predyspozycji zawodowych.

      Natomiast co drugi miesiąc o godzinie 17:00 zapraszamy rodziców, którzy chcą wspierać swoje dzieci w wyborze szkoły/zawodu, na spotkania grupowe. Podczas godzinnej prelekcji doradcy przekażą ważne informacje na temat:

      • oferty edukacyjnej szkół,
      • planowania kolejnych etapów edukacji,
      • technicznych aspektów rekrutacji do szkół średnich (przeliczanie punktów, tworzenie listy preferencji),
      • aktualnej sytuacji na rynku pracy.

       

      Na spotkania indywidualne obowiązują wcześniejsze zapisy:

      - tel. (58) 620 49 54 wew. 205/206

      - e-mail: gdk@pupgdynia.pl

       

      Dodatkowe informacje:

      Anna Dukowska – Powiatowy Konsultant ds. doradztwa Zawodowego

      Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

      e-mail : anna.dukowska@ckusopot.pl

      Tel : 058 551 35 60

      www.sopot.pl ; www.szkolyponadpodstawowe.sopot.pl ; www.gdynia.praca.gov.pl

       

      Działanie jest objęte Patronatem Prezydenta Miasta Sopotu .