• Funkcjonowanie szkoły od 28.09.2020
     • Funkcjonowanie szkoły od 28.09.2020

     • Komunikat władz miasta Sopotu w sprawie funkcjowania placówek od 28.09.2020:

      W rozmowie telefonicznej z dyr. PSSE Sopot, p. Kapuścińską uzyskałam informację, że nie ma żadnych wskazań epidemicznych do przedłużania kwarantanny dla uczniów i nauczycieli SP 8 oraz 3 LO. W związku z tym, obie szkoły od poniedziałku, 28 września wracają do normalnego trybu funkcjonowania.

       

      Urząd Miasta Sopotu

      Magdalena Czarzyńska-Jachim

      Wiceprezydent Miasta

       

       

    • Projekt "Zdolni z Pomorza-Sopot" pomimo pandemii projekt trwa
     • Projekt "Zdolni z Pomorza-Sopot" pomimo pandemii projekt trwa

     •                 https://profilaktykasopot.pbs.pl/2020/09/14/zdolni-z-sopotu-pomimo-pandemii-projekt-trwa/

      W czasie pandemii uczniowie nie mieli możliwości spotykania się w szkołach i przeprowadzania doświadczeń naukowych, jednak wciąż działali razem, online, w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Sopot”. A to wszystko dzięki zaangażowaniu niesamowitych nauczycieli i wyjątkowych sopockich uczniów. We wrześniu ruszają kolejne zajęcia.

      „Zdolni z Pomorza – Sopot” to projekt skierowany do szczególnie utalentowanych sopockich uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych z fizyki, matematyki, biologii, chemii, informatyki i kompetencji społecznych. Ich zakres mocno wykracza poza podstawę programową. W obecnej sytuacji spowodowanej pandemią część zajęć prowadzana była zdalnie.

      W ubiegłym roku szkolnym ponad 70 uczniów aktywnie brało udział w zajęciach z różnych dziedzin. Dodatkowo, każdy z uczestników projektu ma możliwość skorzystania z opieki mentorskiej, obozów naukowych, spotkań akademickich, udziału w wydarzeniach kulturalnych, konferencji uczniowskich, zajęć rozwijających kreatywność oraz stypendiów.

      Od września ruszają kolejne grupy w trybie stacjonarnym, choć nie wyklucza się wprowadzenia zajęć w trybie hybrydowym.

      Projekt „Zdolni z Pomorza – Sopot” realizowany jest w Sopocie od 2013 do 2020 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

      – Innowacyjny sposób nauczania, nowe metody przekazywania wiedzy, wysoki poziom realizowanych zajęć oraz zaangażowanie sopockich nauczycieli z pewnością powoduje, iż zainteresowanie projektem w Sopocie jest tak duże – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Wieloletnia realizacja projektu na tak wysokim poziomie z pewnością wspomaga sopocką edukację i przekłada się na najwyższe wyniki sopockich uczniów w egzaminach zewnętrznych.

      We wrześniu tego Gmina Miasta Sopotu złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o możliwość przedłużenia realizacji projekt na lata 2021-2023.

      Koordynatorem projektu w Sopocie jest Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna. Szczegóły dotyczące realizacji „Zdolnych z Pomorza” znajdują się na stronie Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej.

     • Zasady bezpieczeństwa w nowym roku szkolnym

     •  

      • Dziecko źle się czuje? Powinno zostać w domu

      Zauważyłeś u swojego dziecka niepokojące objawy? Dziecko skarży się na złe samopoczucie? W takiej sytuacji nie posyłaj go do szkoły. Poinformuj również placówkę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.

      • Przestrzegaj zasad ustalonych przez szkołę

      Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli, szkoła może wprowadzić wewnętrzne zasady – np. zmiana godzin przerw lub przychodzenia do szkoły poszczególnych grup. Stosuj się ze swoim dzieckiem do nowych reguł. Dzięki temu chronicie siebie i innych.

      • Tylko niezbędne rzeczy w plecaku

      Zadbaj o to, żeby Twoje dziecko zabrało do szkoły wszystko co jest mu niezbędne – tak, aby nie musiało pożyczać książki lub długopisu od kolegów.  Ważne jednak, żeby ograniczyć w plecaku dodatkowe, niepotrzebne przedmioty.

      • Rozmawiajcie o nowych zasadach

      Nowa organizacja roku szkolnego może być nie do końca zrozumiała szczególnie dla młodszych uczniów. Dlatego rozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat nowych zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w czasie lekcji, ale także po nich. Wytłumacz mu, że dzięki ich przestrzeganiu szybciej powrócimy do normalności.

      • Rozważcie spacer i spędzanie czasu na świeżym powietrzu

      Jeżeli szkoła jest niedaleko Waszego domu, zrezygnuj z komunikacji miejskiej. Razem z dzieckiem zróbcie sobie spacer w drodze do szkoły. W miarę możliwości spędzajcie też wolny czas na świeżym powietrzu.

      Zachorowanie w szkole – co dalej?

      Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zalecenia, które przygotowują dyrektorów na wypadek sytuacji, gdy w szkole pojawi się ktoś z objawami choroby zakaźnej.

      W takiej sytuacji dyrektor lub nauczyciel musi odizolować ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu, a następnie poinformować rodziców. Rodzice, którzy otrzymali taką informację, muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza.

      Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia koronawirusem poinformujcie o tym najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępujcie według jej dalszych zaleceń. W przypadku pozytywnego wyniku testu, zostanie wszczęte dochodzenie epidemiczne. Podczas niego zostanie ustalony krąg osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę, a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak muszą monitorować stan swojego zdrowia, np. mierząc temperaturę.

      Zawieszenie zajęć lub stacjonarnej działalności szkoły

      Każda szkoła jest inna, dlatego o ostatecznym sposobie postępowania zadecyduje dyrektor, który wybierze najlepsze rozwiązanie dla swojej placówki.

      Dyrektor może tymczasowo zawiesić zajęcia lub przejść na nauczanie zdalne. Aby to zrobić, musi jednak uzyskać zgodę organu prowadzącego i pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

      Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym można prowadzić kształcenie na odległość. Możliwe jest również wprowadzenie wariantu mieszanego. Takie rozwiązanie pozwala na realizację zajęć naprzemiennie np. tydzień stacjonarnie, tydzień zdalnie. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może również zaproponować inne rozwiązanie.

      Co ważne, dyrektor nie musi zamykać całej szkoły. Wszystko zależy od skali zagrożenia epidemicznego. Może zawiesić zajęcia jedynie dla danej grupy: grupy wychowawczej, oddziału czy klasy.

      Zamknięta szkoła lub przedszkole? Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

      W sytuacji kiedy szkoła, przedszkole lub żłobek zostaną zamknięte lub nie będą mogły zapewnić opieki dzieciom, rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

      Tak jak do tej pory, z zasiłku będą mogli skorzystać rodzice dzieci w wieku do 8 lat oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

      Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony.

      ProteGO Safe, czyli aplikacja która chroni 

      Codziennie korzystamy z wielu aplikacji w swoich telefonach. Dzięki nim mamy dostęp do profili w mediach społecznościowych, robimy zakupy online, albo zamawiamy jedzenie do domu. Aplikacja w telefonie może również pomóc nam w walce z koronawirusem. Jak to możliwe?

      Aplikacja ProteGO Safe poinformuje nas o możliwym kontakcie z koronawirusem. Gdy użytkownik, z którym miałeś kontakt zachoruje, otrzymasz powiadomienie. Dzięki aplikacji możesz też przeprowadzić test oceny ryzyka czy prowadzić swój dziennik zdrowia, czyli zapisywać informacje o tym, jak się czujesz.

      Bez obaw, aplikacja jest bezpieczna - nie przekazuje nikomu Twoich danych.

      Ważne, aby z aplikacji korzystało możliwie najwięcej osób. Dlatego zainstaluj i zachęć znajomych do pobrania i korzystania z aplikacji.