Projekty Edukacyjne

Dzień Ochrony Danych Osobowych i Dzień Bezpiecznego Internetu

W dniach 28 stycznia i 12 lutego klasa VIIc wraz z Wychowawcą P. Zbyszkiem Bąber,  brała udział w projekcie edukacyjnym #TwojedaneTwojasprawa. Można było posłuchać pogadanki o ochronie danych osobowych oraz bezpiecznych zachowaniach w internecie. Oglądaliśmy film „Jak Cię widzą tak Cię piszą” o wizerunku w sieci a potem był konkurs plastyczny pt. Cybernauci Zielonej Ósemki czyli jak chronić swoją prywatność. Było dużo swobody co do treści i sposobu wykonania prac. Komisyjnie wybrano 5 prac szczególnie wartościowych plastycznie i pokazujących zdrowe zasady korzystania z neta. Ciekawostką był udział w quizie (NIE)BEZPIECZNA SIEĆ, który należało rozwiązać samodzielnie na własnej komórce. Skala trudności była chyba spora skoro nikomu nie udało się rozwiązać quizu bezbłędnie J

Za fajną rywalizację i udział w projekcie przewidziano nagrody ufundowane przez Miasto Sopot, za które bardzo DZIĘKUJEMY!

#TwojeDaneTwojaSprawa

Cele i Etapy Programu

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpostawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Cel ten bedzie realizowany poprzez nastepujące cele szczegółowe:

 • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze ksztaltowania wsród uczniów wiedzy i umiejętnosci związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
 • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatnosci;
 • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
 • umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doswiadczeń związanych z realizacją przedmiotowych tresci;
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw czlowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
 • kształtowanie wsród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia sie przez całe życie(2006/962/WE).

Jednym z etapów Programu jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materialy edukacyjne zawierajace m.in. informacje dotyczace zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów. Placówki zgłoszone do Programu otrzymują materiały edukacyjne podczas dwudniowego obowiązkowego szkolenia, które odbywa się w Warszawie.

Kolejnym elementem Programu jest prowadzenie w szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych (m.in. spotkań, szkoleń, lekcji) oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnim etapem jest przygotowanie raportu ewaluacyjnego z podjętych działań w ramach Programu.

Każdy uczestnik Programu ma zapewnione:

 • bezpłatne szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,
 • wsparcie ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • bezpłatne materiały edukacyjne służące wprowadzeniu nowych treści podczas zajęć z uczniami.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

INFO_O_PROGRAMIE_DLA_SZKOL.pdf

#TwojeDaneTwojaSprawa

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie
  ul. Józefa Golca 3, 81-743 Sopot
 • tel./fax: (+48) 58 551 35 37, (+48) 881 313 343

Linki