Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor

mgr Sylwia Łebkowska

V-ce dyrektor

mgr Barbara Śmiech

Nauczyciele języka polskiego

mgr Wiesława Łanik
mgr Elżbieta Kulpińska
mgr Agnieszka Mazurek
mgr Dorota Stykowska

Nauczyciele języka angielskiego

mgr Urszula Niesiołowska 
mgr Joanna Nietupska
mgr Anita Krajewska
mgr Aleksandra Narloch

Nauczyciel języka niemieckiego

mgr Dagmara Brzezińska

Nauczyciel historii i społeczeństwa

mgr Anna Maślak
mgr Iwona Skowrońska

Nauczyciel WOS mgr Iwona Skowrońska

Nauczyciele matematyki

 

mgr Jolanta Kosko
mgr Agnieszka Suwała-Bąber
mgr Weronika Paszkowska
mgr Katarzyna Nędza

Nauczyciele przyrody

mgr Róża Kaszyńska

Nauczyciel biologii

mgr Róża Kaszyńska

Nauczyciel geografii mgr Katarzyna Spuła
Nauczyciel chemii mgr Jolanta Kuncicka
Nauczyciel fizykii mgr Karolina Roczyniewska

Nauczyciele informatyki

mgr Michał Kassjański
mgr Weronika Paszkowska
mgr Agnieszka Suwała-Bąber

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego

mgr Grażyna Dybcio
mgr Małgorzata Majchrzak
mgr Małgorzata Malinowska
mgr Aleksandra Fredrich-Reluga
mgr Agata Kuchcińska
mgr Beata Wilczewska 
mgr Beata Świniarska
mgr Ewa Wojtasik

Nauczyciele religii

siostra Małgorzata Poniatowska
mgr Marcin Rayss
ks. Tomasz Redzimski
ks.Krzysztof Konkol
pastor Konrad Grondys

Nauczyciel plastyki

mgr Dorota Czajkowska-Mróz
mgr Kuczyńska Agata

Nauczyciel techniki

mgr Dorota Czajkowska-Mróz
mgr Kuczyńska Agata

Nauczyciel muzyki

mgr Ewa Gajberger-Burtowy

Nauczyciele wychowania fizycznego

lic. Zbigniew Bąber
mgr Waldemar Dunajski
mgr Piotr Kaszyński
mgr Karolina Koperska
mgr Mariola Koziorowska
mgr Karol Czyż

Nauczyciele wspomagający

mgr Alicja Murat
mgr Katarzyna Krymkowska
mgr Elżbieta Kulpińska
mgr Małgorzata Śliżewska                        
mgr Małgorzata Kurzawa
mgr Agnieszka Rohde

Biblioteka

mgr Ewa Cieniuch
mgr Małgorzata Zdrojewska

Psycholog szkolny

mgr Agnieszka Krzemianowska-Ozga

Pedagog szkolny mgr Agnieszka Rohde

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Dorota Stykowska

Nauczyciele świetlicy

mgr Wanda Łapińska
mgr Aleksandra Stiller
mgr Agata Kuchcińska
mgr Renata Kosińska
mgr Marta Lentas

Nauczyciele terapeuci

mgr Agata Kuchcińska

Nauczyciel etyki

mgr Wiesława Łanik

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa mgr Agnieszka Krzemianowska-Ozga
Nauczyciel doradztwa zawodowego mgr Karolina Koperska

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie
    ul. Józefa Golca 3, 81-743 Sopot
  • tel./fax: (+48) 58 551 35 37, (+48) 881 313 343

Linki