• UNESCO

    • Nasza szkoła została przyjęta w poczet szkół stowarzyszonych UNESCO decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania dnia 3 kwietnia 1973 roku. Przystąpienie do tej organizacji wytyczyło główne kierunki rozwoju "zielonej ósemki". 

                                                                                           

                                                                                               Logo Szkół Stowarzyszonych UNESCO

     Rozpowszechnianie idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży przyczynia się do budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju na świecie. Takie założenie legło u podstaw stworzenia, w 1953 roku, programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Przystąpiły wówczas do niego 33 szkoły ponadpodstawowe w 15 krajach. Dziś w programie uczestniczy prawie 9600 instytucji oświatowych z 180 krajów, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na placówkach kształcenia nauczycieli. Polskie szkoły przystąpiły do tego programu w 1956 roku. Uczestnictwo w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się z moralnym zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia.

     Logo sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO składa się z połączonych symboli: otwartej książki (edukacja), której strony oznaczają również rozpostarte skrzydła gołębia (pokój) oraz glob ziemski (dialog kultur).

      

      

      

     ROK SZKOLNY 2017/2018

     MARZEC 2018

     28 marca 2018 r. z okazji Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO, odbył się konkurs poezji angielskiej.
     Uczestnicy konkursu prezentowali niezwykle wysoki poziom językowy i artystyczny.
     Wyniki konkursu
     klasy młodsze:
     I-sze miejsce: Zofia Marszałł
     II-gie miejsce: Krzysztof Dałek
     III-cie miejsce: Natalia Gołębiowska
     klasy starsze:
     I-sze miejsce: Joanna Koseda, Mateusz Marszałł
     II-gie miejsce: Natalia Kamińska, Mateusz Kasiński, 
     III-cie miejsce: Maria Retecka, Piotr Petri
     wyróżnienia:
     Aleksandra Żurańska
     Zuzanna Klimczak
     Cyprian Należny
     Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu, wytrwałości i zdolności!

     Styczeń 2018

     W styczniu 2018 r. naszą szkołę odwiedziła pani Grażyna Desperak-Kilińska,  nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godeckiego w Raszynie. Jest to szkoła, z którą współpracujemy w ramach przynależności do Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. 
     Pani Grażyna Despersak-Kilińska przeprowadziła ciekawe zajęcia pt. "Edukacja dla pokoju", pokazując, co dzieci same mogą zrobić dla pokoju i, jak ważna jest edukacja.

      

     UNESCO 2017/2018

      

     The World’s Largest Lesson

      

     Na 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, obradującej 25-27 września 2015 r. w Nowym Jorku z udziałem 100 przedstawicieli państw, szefów rządów i liderów społeczeństwa obywatelskiego, przyjęta została „Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”, wskazująca siedemnaście celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), do których osiągnięcia powinna dążyć cała międzynarodowa społeczność. Ten temat jest teraz wiodący w działaniach edukacyjnych.

      

      

      

     Wszystkie Szkoły Stowarzyszone UNESCO na całym świecie 18 września 2017 roku zorganizowały największą na świecie lekcję The World’s Largest Lesson, dotyczącą zagadnień związanych z celami zrównoważonego rozwoju.

      

     W naszej szkole, dodatkowo każda klasa opracowywała wraz z wychowawcą jeden z celów. Następnie najważniejsze informacje wraz z pracami plastycznymi, zostały zaprezentowane wszystkim uczniom na korytarzu szkolnym.  Efektem tych działań, jest uwrażliwienie i zwiększona świadomość uczniów na temat globalnych, światowych problemów oraz możliwości ich rozwiązywania.

      

      

      

      

      

     ROK SZKOLNY 2015/2016

     We wrześniu szkolny koordynator p. Joanna Nietupska wzięła udział w odbywającej się w Łodzi Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Edukacji Artystycznej zorganizowanej przez Polski Komitet ds. UNESCO pt. „Edukacja kulturalnainnowacyjne i kreatywne społeczeństwo". O potrzebie edukacji artystycznej we współczesnej szkole”. Konferencję otworzył i prowadził prof. Sławomir Ratajski Sekretarz Generalny PK ds. UNESCO. Swoim doświadczeniem podzielili się między innymi przedstawiciele ministerstw kultury i edukacji z Francji, Niemiec i Austrii.

     Nawiązaliśmy również współpracę ze Szkołą Stowarzyszoną UNESCO z Raszyna koło Warszawy.

         

     ROK SZKOLNY 2014/2015

     W związku z przypadającym 16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji proklamowanym przez UNESCO klasy piąte przygotowały prezentację multimedialną dla starszych klas. Konferencja Generalna UNESCO na swojej 28 sesji w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji:

     "Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja - wartość, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju."
     Celem prezentacji było wyjaśnienie dzieciom, czym tolerancja jest, a czym nie jest i gdzie przebiega cienka linia między tolerancją tą prawdziwą a przyzwoleniem na bylejakość, nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków czy przemoc.

     Na pierwszym piętrze powstała gazetka, poruszająca trudne tematy związane z tolerancją.  

        

     ROK SZKOLNY 2013/2014

     W związku z udziałem naszej szkoły w konferencji UNESCO w Ministerstwie Środowiska pt.„ Wychowywać w dialogu ze środowiskiem” zorganizowana została wystawa prac dzieci w języku angielskim pt. „Obiekty naturalne wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”.Uczniowie klas starszych przygotowali wystawę prac najciekawszych miejsc z naszego regionu, które mogłyby być propozycjami do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.                                                                                                                     

     ROK SZKOLNY 2012/2013

     W roku szkolnym 2012/2013 tematem wiodącym było „Nauczanie międzykulturowe”. Realizacja tego programu odbyła się poprzez następujące tematy:
     - Polskie rocznice pod patronatem UNESCO w latach 2012/2013.  
     W tym roku szkolnym przypadała 100 rocznica śmierci Bolesława Prusa (2012) oraz 100 rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego (2013).  Z tej okazji w gablocie UNESCO umieszczona została, krótka informacja z sylwetkami tych wybitnych osobowości, których bezdyskusyjny wymiar i dorobek związane są z misją UNESCO, a zwłaszcza z upowszechniającymi przez organizację ideami dialogu kultur i zrozumienia międzynarodowego.
     Nauczyciele języka polskiego przy tej okazji przybliżyli uczniom twórczość Bolesława Prusa, natomiast nauczyciel muzyki zapoznał uczniów z twórczością Witolda Lutosławskiego. W związku z Międzynarodowym Rokiem Lutosławskiego, szkolny chór zaprezentował w szkole oraz na sopockim molo piosenkę Pióreczko -Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
     W tym zagadnieniu skupiliśmy się głównie na europejskich obiektach wpisanych na Listę. W tym celu w szkole odbył się konkurs na najlepszą prezentację multimedialną nt. Europejskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
     Dodatkowo odbyła się szkolna wystawa prac plastycznych dowolnie wybranych obiektów architektonicznych z regionu europejskiego wykonanych w dowolnej technice
     .

     Podczas zajęć z języka angielskiego dzieci z klas młodszych, wykonały dużą mapę Londynu, na której umieściły własnoręcznie wykonane charakterystyczne dla tego miasta zabytki architektury oraz symbole.Uczniowie starszych klas wzięli udział w przygotowanym przez nauczycieli języka angielskiego quizie na temat kultury krajów anglojęzycznych. 


     W szkole odbył się konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej, poprzedzony wykonaną przez koordynatora gazetką zawierającą informację nt. tych krajów oraz ich kultury i sztuki.
     W celu rozpropagowania wielokulturowości w szkole, w świetlicy szkolnej dzieci z klas I-III pod opieką nauczycieli wykonały prace plastyczne dotyczące kultury i sztuki na świecie.Przeprowadzone również zostały w młodszych klasach lekcje na temat legend szkockich, których efektem była szkolna wystawa prac plastycznych.