Misja i wizja szkoły

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną o ponad 55-letniej tradycji. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Naszym celem jest indywidualny i wszechstronny rozwój każdego dziecka  oraz edukowanie młodego sopocianina tak, aby jego umiejętności i postawa w przyszłym, dorosłym życiu pozwoliły mu aktywnie działać w Europie XXI wieku z godnym poczuciem polskiej tożsamości.


Wizja szkoły

Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli. Działamy, by wychować w duchu wartości chrześcijańskich, uczyć tolerancji i przyjaźni do drugiego człowieka, miłości do Ojczyzny, szacunku dla historii, kultury i tradycji Narodu Polskiego. Współpracujemy aktywnie ze środowiskiem lokalnym ucząc przywiązania do Sopotu i regionu Pomorza. Nasza szkoła otwarta jest na proces integracyjny Europy, wnosi do niego własny wkład poprzez aktywne partnerstwo ze szkołami w innych krajach.

 

Model absolwenta

•       Uczeń jest dobrze przygotowany do kolejnego etapu edukacji, chce, umie i lubi się uczyć i doskonalić.

•       Harmonijnie żyje z innymi i dla innych.

•       Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji i biegle posługuje się technologią informacyjną.

•       Jest kulturalny.

•       Poprawnie i pięknie wysławia się w ojczystej mowie, dba o  kulturę słowa i szanuje normy i zwroty grzecznościowe.

•       Komunikatywnie porozumiewa się językiem  zachodnioeuropejskim.

•       Szanuje wartości rodzinne.

•       Ma poczucie dumy z bycia sopocianinem, Polakiem w pełni odnajdującym się w zjednoczonej Europie.

•       Jest świadomy swojej wartości, a przy tym tolerancyjny.

•       Jest ciekawy świata, pogodny, twórczo myśli.

•       Jest uczciwy, prawy oraz odpowiedzialny za siebie i innych.

•       Szanuje zdrowie własne i innych, świadomie wybiera zdrowy styl życia.

•       Troszczy się o przyrodę i ma proekologiczną świadomość.

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie
    ul. Józefa Golca 3, 81-743 Sopot
  • tel./fax: (+48) 58 551 35 37, (+48) 881 313 343

Linki