Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas

    Caritas (z łac.) – miłość; określony rodzaj miłości – miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca; miłość niosąca pomoc wszystkim potrzebującym bez względu na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy.

    Z początkiem roku szkolnego 2004/2005 rozpoczęło działalność na terenie szkoły Szkolne Koło Caritas. Powołane zostało za zgodą Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej i działa w ramach regulaminu Szkolnych Kół Caritas. Koło skupia uczniów klas IV-VI. Celem jego działalności jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi – słabszemu, choremu, ubogiemu. Dzieci wykazują głęboką wrażliwość i naturalną potrzebę pomagania innym. Koło Caritas pozwala im pielęgnować w sobie tę szlachetną cechę oraz konkretyzować działania.

    Staramy się pomagać przede wszystkim osobom w najbliższym środowisku, ale włączamy się także w akcje o szerokim zasięgu – diecezjalnym, krajowym lub międzynarodowym, działając na rzecz najuboższych oraz poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych.

Pomaganie jest piękne

Pomaganie jest piękne

13 kwietnia 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie wzięliśmy udział w warsztatach szkoleniowych nt. „Pomaganie jest piękne”. Wspólne pomysły i praca w grupie wzbogaciły nasze umiejętności wolontariusza.

          

Pola Nadziei 2016

Pola Nadziei 2016

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wzięli udział w diecezjalnej zbiórce funduszy na rzecz hospicjów, która odbyła się 24 kwietnia 2016 r. Uczniowie kwestowali przy kościele św. Michała Archanioła w Sopocie. Wszystkim uczestnikom zbiórki serdecznie dziękujemy za trud i poświęcenie.

                                         

Pola Nadziei

Pola Nadziei

    „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.”

                                                                           Dante Alighieri

 

    W sobotę 4 października 2014 r. w Domu Hospicyjnym Caritas w Sopocie wzięliśmy udział w uroczystości rozpoczynającej coroczną akcję Pola Nadziei. Jej znakiem jest żonkil – symbol nadziei. Ma ona na celu pozyskiwanie funduszy dla hospicjów otaczających opieką chorych terminalnie; przypomina o osobach potrzebujących naszej pomocy w ostatnim okresie życia. Akcja składa się z dwóch etapów – jesienią sadzone są cebulki kwiatów, wiosną, podczas kwestowania na ulicach miasta, kwitnące żonkile wręczane są ofiarodawcom.

Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas

Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas

    „Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2,17)

    Dnia 12 grudnia 2014 r. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Tak, pomagam!” zbierając w sopockim markecie Alma artykuły spożywcze dla najuboższych rodzin i osób samotnych.

    Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za szlachetną postawę – bezinteresowność i poświęcenie dla innych.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

 

    Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas po raz kolejny włączyli się w ogólnopolską akcję Caritas - Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (15 grudnia 2014 r.). Tym razem przebiegała ona pod hasłem – Dziecko sercem rodziny. Dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na pomoc dzieciom z ubogich rodzin.

    Dziękujemy wszystkim za ofiarność i bezinteresowne zaangażowanie na rzecz innych. angel

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie
    ul. Józefa Golca 3, 81-743 Sopot
  • tel./fax: (+48) 58 551 35 37, (+48) 881 313 343

Linki