• Nowoczesna edukacja najmłodszych

   • W naszej szkole zapewniamy dzieciom sześcioletnim odpowiednie, bezpieczne warunki do nauki.

    - Klasy siedmiolatków znajdują się na parterze, z dala od starszych uczniów, blisko toalet i świetlicy.
    - Lekcje w szkole są jednozmianowe, rozpoczynają się najczęściej o godz. 8.00, a kończą najpóźniej o 13.30.
    - Świetlica czynna jest od 7.30 -17.00.
     
   • Innowacyjne metody nauczania

   • W praktyce szkolnej stosujemy nowoczesne metody nauczania, które pozwalają zaspokoić naturalną chęć odkrywania, tworzenia i zabawy dzieci sześcioletnich, chroniąc je przed monotonią i nudą. Dzieci w czasie zajęć wycinają, budują, uzupełniają, układają,  naklejają.

      

   • Adaptacja w szkole

   • Pierwsze miesiące pobytu siedmiolatków w szkole to okres adaptacyjny, w którym dzieci: 
    - poznają zasady funkcjonowania  w szkole;
    - integrują się z kolegami i koleżankami;
    - tworzą klasowe regulaminy;
    - przygotowują się do nauki czytania, pisania, liczenia.

     

    W tym czasie stosujemy również niestandardowe sposoby oceniania pracy dzieci. Motywujemy je do działania głównie poprzez wzmocnienia pozytywne, w tym używając kolorowych nalepek, „magicznych” pieczątek i słoneczek.

   • Zajęcia dodatkowe

   • Dzieci chętnie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych stymulujących ich różnorodną aktywność. Dzieci uczestniczą w zajęciach koła teatralnego, koła matematycznego, zajęciach twórczego myślenia, koła plastycznego.

        

    Zajęcia edukacyjne uatrakcyjniane są poprzez uczestnictwo uczniów w wycieczkach,  imprezach, konkursach, turniejach organizowanych w szkole lub poza nią.

    Dbamy również o rozwój fizyczny naszych podopiecznych. W okresie wiosenno-jesiennym uczniowie klas I korzystają z placu zabaw "Radosna szkoła". Dysponujemy dużą  salą gimnastyczną, i nowoczesnym boiskiem szkolnym.

              

   • Opieka psychologiczno-pedagogiczna

   • Dzieci objęte są również opieką psychologa szkolnego. Dzieci uczestniczą także w zajęciach: 
    - terapii pedagogicznej,
    - logopedii,
    - zajęciach wyrównawczych,
    - socjoterapii,
    - gimnastyki korekcyjnej,
    - zajęciach programu profilaktycznego „Mój lepszy świat”

   • Edukacja społeczna i promocja zdrowia

   • Uczniowie wdrażani są do przestrzegania norm społecznych oraz radzenia sobie z trudnościami. W szkole organizowane są kiermasze świąteczne, tygodnie życzliwości, bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach charytwtywnych, np. "Góra grosza". 

    Już od najmłodszych lat wyrabiamy u dzieci  zdrowe nawyki żywieniowe. W klasach I-V realizujemy program
    „Owoce i warzywa” oraz „Mleko w szkole”.

    Głównym kierunkiem rozwoju szkoły, zgodnie z nazwą Zielona Ósemka, są działania proekologiczne,
    w których biorą udział już dzieci sześcioletnie: 

    - Segregowanie odpadów
    - Zbieranie plastikowych nakrętek
    - Zbieranie zużytych baterii