Nowoczesna edukacja najmłodszych

Nowoczesna edukacja najmłodszych

W naszej szkole zapewniamy dzieciom sześcioletnim odpowiednie, bezpieczne warunki do nauki.

- Klasy siedmiolatków znajdują się na parterze, z dala od starszych uczniów, blisko toalet i świetlicy.
- Lekcje w szkole są jednozmianowe, rozpoczynają się najczęściej o godz. 8.00, a kończą najpóźniej o 13.30.
- Świetlica czynna jest od 7.30 -17.00.
 

Innowacyjne metody nauczania

Innowacyjne metody nauczania

W praktyce szkolnej stosujemy nowoczesne metody nauczania, które pozwalają zaspokoić naturalną chęć odkrywania, tworzenia i zabawy dzieci sześcioletnich, chroniąc je przed monotonią i nudą. Dzieci w czasie zajęć wycinają, budują, uzupełniają, układają,  naklejają.

  

Adaptacja w szkole

Pierwsze miesiące pobytu siedmiolatków w szkole to okres adaptacyjny, w którym dzieci: 
- poznają zasady funkcjonowania  w szkole;
- integrują się z kolegami i koleżankami;
- tworzą klasowe regulaminy;
- przygotowują się do nauki czytania, pisania, liczenia.

 

W tym czasie stosujemy również niestandardowe sposoby oceniania pracy dzieci. Motywujemy je do działania głównie poprzez wzmocnienia pozytywne, w tym używając kolorowych nalepek, „magicznych” pieczątek i słoneczek.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Dzieci chętnie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych stymulujących ich różnorodną aktywność. Dzieci uczestniczą w zajęciach koła teatralnego, koła matematycznego, zajęciach twórczego myślenia, koła plastycznego.

    

Zajęcia edukacyjne uatrakcyjniane są poprzez uczestnictwo uczniów w wycieczkach,  imprezach, konkursach, turniejach organizowanych w szkole lub poza nią.

Dbamy również o rozwój fizyczny naszych podopiecznych. W okresie wiosenno-jesiennym uczniowie klas I korzystają z placu zabaw "Radosna szkoła". Dysponujemy dużą  salą gimnastyczną, i nowoczesnym boiskiem szkolnym.

          

Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Dzieci objęte są również opieką psychologa szkolnego. Dzieci uczestniczą także w zajęciach: 
- terapii pedagogicznej,
- logopedii,
- zajęciach wyrównawczych,
- socjoterapii,
- gimnastyki korekcyjnej,
- zajęciach programu profilaktycznego „Mój lepszy świat”

Edukacja społeczna i promocja zdrowia

Edukacja społeczna i promocja zdrowia

Uczniowie wdrażani są do przestrzegania norm społecznych oraz radzenia sobie z trudnościami. W szkole organizowane są kiermasze świąteczne, tygodnie życzliwości, bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach charytwtywnych, np. "Góra grosza". 

Już od najmłodszych lat wyrabiamy u dzieci  zdrowe nawyki żywieniowe. W klasach I-V realizujemy program
„Owoce i warzywa” oraz „Mleko w szkole”.

Głównym kierunkiem rozwoju szkoły, zgodnie z nazwą Zielona Ósemka, są działania proekologiczne,
w których biorą udział już dzieci sześcioletnie: 

- Segregowanie odpadów
- Zbieranie plastikowych nakrętek
- Zbieranie zużytych baterii

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie
    ul. Józefa Golca 3, 81-743 Sopot
  • tel./fax: (+48) 58 551 35 37, (+48) 881 313 343

Linki