• Misja i wizja

    • Misja szkoły

     Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną o ponad 55-letniej tradycji. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Naszym celem jest indywidualny i wszechstronny rozwój każdego dziecka  oraz edukowanie młodego sopocianina tak, aby jego umiejętności i postawa w przyszłym, dorosłym życiu pozwoliły mu aktywnie działać w Europie XXI wieku z godnym poczuciem polskiej tożsamości.


     Wizja szkoły

     Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli. Działamy, by wychować w duchu wartości chrześcijańskich, uczyć tolerancji i przyjaźni do drugiego człowieka, miłości do Ojczyzny, szacunku dla historii, kultury i tradycji Narodu Polskiego. Współpracujemy aktywnie ze środowiskiem lokalnym ucząc przywiązania do Sopotu i regionu Pomorza. Nasza szkoła otwarta jest na proces integracyjny Europy, wnosi do niego własny wkład poprzez aktywne partnerstwo ze szkołami w innych krajach.

      

     Model absolwenta

     •       Uczeń jest dobrze przygotowany do kolejnego etapu edukacji, chce, umie i lubi się uczyć i doskonalić.

     •       Harmonijnie żyje z innymi i dla innych.

     •       Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji i biegle posługuje się technologią informacyjną.

     •       Jest kulturalny.

     •       Poprawnie i pięknie wysławia się w ojczystej mowie, dba o  kulturę słowa i szanuje normy i zwroty grzecznościowe.

     •       Komunikatywnie porozumiewa się językiem  zachodnioeuropejskim.

     •       Szanuje wartości rodzinne.

     •       Ma poczucie dumy z bycia sopocianinem, Polakiem w pełni odnajdującym się w zjednoczonej Europie.

     •       Jest świadomy swojej wartości, a przy tym tolerancyjny.

     •       Jest ciekawy świata, pogodny, twórczo myśli.

     •       Jest uczciwy, prawy oraz odpowiedzialny za siebie i innych.

     •       Szanuje zdrowie własne i innych, świadomie wybiera zdrowy styl życia.

     •       Troszczy się o przyrodę i ma proekologiczną świadomość.