• Historia Szkoły

    •   Zwana powszechnie sopocką "Zieloną Ósemką" mieści się w dwuskrzydłowym budynku przy ul. Józefa Golca 3, dawnej ul. 3 Maja 41. Uczęszczają do niej dzieci z klas I-VIII. Proces dydaktyczny realizuje dobrze wykształcona kadra pedagogiczna. Placówka cieszy się uznaniem mieszkańców miasta ze względu na wysoki poziom nauczania i promowanie szlachetnego stylu wychowania. W murach szkoły kształciło się kilka pokoleń sopocian, wśród nich osoby znane w świecie kultury i polityki.

         Historia "Ósemki" sięga czasów międzywojennych. W kwietniu 1921 roku pod naciskiem sopockiej Polonii ówczesne władze miasta (będącego częścią terytorium Wolnego Miasta Gdańska) powołały do życia szkołę polską przy ul. Łokietka 4. Polska Szkoła Senacka (bo taką nosiła nazwę) była poprzedniczką późniejszej "Ósemki". Funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej.

         We wrześniu 1955 roku w budynkach przedwojennej szkoły rozpoczyna działalność Szkoła Podstawowa nr 8. W ławach zasiadło wówczas 327 uczniów, podejmujących edukację pod kierunkiem 8-osobowego grona pedagogicznego. Pierwszym kierownikiem szkoły był Wacław Szubert.

         W latach 60-tych rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły, który oddano do użytku we wrześniu 1968 roku. Był to największy i najnowocześniejszy obiekt szkolny w Sopocie. W dniu 20 listopada tegoż roku szkoła otrzymuje imię Jana Matejki. Funkcję kierownika pełni wówczas Józef Golec. Jest to okres dużych sukcesów placówki w kraju i za granicą, zwłaszcza w dziedzinie plastyki oraz w szachach i sporcie. Specyfiką "Ósemki" było włączenie się do programu dydaktycznego nauki języka esperanto. Przez kilka lat stanowiła ona bazę dla ruchu esperantystów Wybrzeża, a nauczyciele pełnili wiele funkcji w Polskim Związku Esperantystów. Uczniowie nawiązali kontakty z młodzieżą całego świata. Sopocka "Ósemka" zyskuje miano "szkoły otwartej na świat". W marcu 1973 roku decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania zostaje włączona do Szkół Stowarzyszonych UNESCO. W wyniku reformy edukacji na początku roku 2000 "Ósemka" stała się Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi.

        Obecnie w naszej szkole uczy się 454 uczniów w 24 oddziałach (w tym 4 integracyjnych). W szkole pracuje 60 nauczycieli i 18 pracowników administracji i obsługi.