• Sprawy organizacyjne

    • Witaj w ŚWIETLICY!

     Świetlica jest miejscem, w którym dzieci bezpiecznie i miło spędzają wolny czas. To tu czekają na zajęcia, lub po ich skończeniu na rodziców.

     Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość odrobienia pracy domowej, zabawy w gronie rówieśników, uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, a także zabawy na świeżym powietrzu.

     Uczniowie biorą udział w licznych konkursach plastycznych, wewnątrz – i pozaszkolnych. W ramach zajęć świetlicowych organizowane są różnego rodzaju wydarzenia (Dzień Chłopaka, Mikołajki, Światowy Dzień Kota, itp.).

      

     ZASADY PRZYJĘCIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ I FUNKCJONOWANIE ŚWIETLICY

     Świetlica w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 w Sopocie działa w godzinach 7.30– 17.00.

     Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-III.

     W dniu rozpoczęcia roku szkolnego należy pobrać „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy”. Karty dostępne są w świetlicy oraz w portierni szkoły. Można je pobrać również ze strony internetowej szkoły.

     Rodzice, którzy chcą, aby dziecko uczęszczało na zajęcia świetlicowe, proszeni są o dostarczenie kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia do świetlicy do dnia 14 września 2022 r.  Karty można składać u wychowawców świetlicy lub w portierni szkoły.

     Przypominamy, że świetlica dostępna jest dla dzieci rodziców pracujących.
      

     Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2022/2023

     1. Wanda Łapińska

     2. Marta Lentas

     3. Renata Kosińska

     4. Agata Kuchcińska

     5. Natalia Krasucka- Dadun

      

     tel. 883-201-204

      

     ŻYCZYMY UDANEGO, PEŁNEGO SUKCESÓW ROKU SZKOLNEGO 2023/2024  :)))

      

     Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy:

     karta_do_swietlicy_2023.docx

     karta_do_swietlicy_2023.pdf