• Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022

    • Dyrektor

     mgr Sylwia Gasińska

     V-ce dyrektor

     mgr Barbara Śmiech

     Nauczyciele języka polskiego

     mgr Wiesława Łanik
     mgr Elżbieta Kulpińska
     mgr Agnieszka Matusek
     mgr Dorota Stykowska

     Nauczyciele języka angielskiego

     mgr Urszula Niesiołowska 
     mgr Joanna Nietupska
     mgr Anita Krajewska
     mgr Aleksandra Narloch-Kopyłowicz

     Nauczyciel języka niemieckiego

     mgr Dagmara Brzezińska

     Nauczyciel historii

     mgr Anna Maślak
     mgr Iwona Skowrońska

     Nauczyciel WOS mgr Iwona Skowrońska

     Nauczyciele matematyki

      

     mgr Jolanta Kosko
     mgr Agnieszka Suwała-Bąber
     mgr Weronika Paszkowska
     mgr Katarzyna Nędza

     Nauczyciele przyrody

     mgr Róża Kaszyńska

     Nauczyciel biologii

     mgr Róża Kaszyńska

     Nauczyciel geografii mgr Katarzyna Spuła
     Nauczyciel chemii mgr Martyna Madej
     Nauczyciel fizykii mgr Karolina Roczyniewska

     Nauczyciele informatyki

     mgr Martyna Madej
     mgr Weronika Paszkowska                                                    mgr Agnieszka Suwała-Bąber                                                    mgr Jolanta Kosko

     Nauczyciele kształcenia zintegrowanego

     mgr Jolanta Burny
     mgr Grażyna Dybcio
     mgr Małgorzata Majchrzak
     mgr Małgorzata Malinowska
     mgr Aleksandra Fredrich-Reluga
     mgr Agata Kuchcińska
     mgr Beata Wilczewska 
     mgr Beata Świniarska
     mgr Natalia Krasucka-Dadun                                                    

     Nauczyciele religii

     siostra Avelina Dębecka
     mgr Marcin Rayss
     ks. Tomasz Redzimski
     ks.Mateusz Grabowski
     pastor Konrad Grondys

     Nauczyciel plastyki

     mgr Dorota Czajkowska-Mróz

     Nauczyciel techniki

     mgr Dorota Czajkowska-Mróz

     Nauczyciel muzyki

     mgr Ewa Gajberger-Burtowy

     Nauczyciele wychowania fizycznego

     lic. Zbigniew Bąber
     mgr Waldemar Dunajski
     mgr Piotr Kaszyński
     mgr Karolina Koperska
     mgr Mariola Koziorowska
     mgr Karol Czyż

     Nauczyciele wspomagający

     mgr Katarzyna Krymkowska
     mgr Elżbieta Kulpińska
     mgr Małgorzata Śliżewska                        
     mgr Alicja Murat                                                       
     mgr Jolanta Burny

     Biblioteka

     mgr Beata Świniarska
     mgr Małgorzata Zdrojewska

     Psycholog szkolny

     mgr Agnieszka Krzemianowska-Ozga

     Pedagog szkolny mgr Agnieszka Rohde

     Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

     mgr Dorota Stykowska

     Nauczyciele świetlicy

     mgr Wanda Łapińska
     mgr Aleksandra Stiller
     mgr Agata Kuchcińska
     mgr Renata Kosińska
     mgr Marta Lentas

     Nauczyciele terapeuci

     mgr Monika Wittmann

     Nauczyciel etyki

     mgr Wiesława Łanik

     Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa mgr Agnieszka Krzemianowska-Ozga
     Nauczyciel doradztwa zawodowego mgr Karolina Koperska