• Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2023/2024

    • Dyrektor

     mgr Barbara Śmiech

     V-ce dyrektor

     mgr Joanna Nietupska

     mgr Karol Czyż

     Nauczyciele języka polskiego

     mgr Wiesława Łanik
     mgr Elżbieta Kulpińska
     mgr Agnieszka Matusek
     mgr Dorota Stykowska

     Nauczyciele języka angielskiego

     mgr Urszula Niesiołowska 
     mgr Joanna Nietupska
     mgr Anita Krajewska

     mgr Dariusz Radochoński

     Nauczyciel języka niemieckiego

     mgr Dagmara Brzezińska

     Nauczyciel historii

     mgr Anna Maślak
     mgr Iwona Skowrońska

     Nauczyciel WOS mgr Iwona Skowrońska

     Nauczyciele matematyki

      

     mgr Jolanta Kuncicka
     mgr Agnieszka Suwała-Bąber
     mgr Aleksandra Grębowicz
     mgr Katarzyna Nędza

     Nauczyciele przyrody

     mgr Róża Kaszyńska

     Nauczyciel biologii

     mgr Róża Kaszyńska

     Nauczyciel geografii

     mgr Ewelina Kopeć

     Nauczyciel chemii dr inżynier Monika Gdaniec- Pietryka
     Nauczyciel fizykii mgr Karolina Roczyniewska

     Nauczyciele informatyki

     mgr Agnieszka Suwała-Bąber 

     mgr Jolanta Frąckiewicz
     mgr Waldemar Dunajski

     Nauczyciele kształcenia zintegrowanego

     mgr Jolanta Burny
     mgr Grażyna Dybcio
     mgr Małgorzata Majchrzak
     mgr Małgorzata Malinowska
     mgr Agata Kuchcińska
     mgr Beata Wilczewska 
     mgr Beata Świniarska
     mgr Natalia Krasucka

     mgr Małgorzata Kurzawa

     mgr Jolanta Szymczyk                                                 

     Nauczyciele religii

     siostra Avelina Dębecka

     katechetka Danuta Borowicz

     Nauczyciel plastyki

     mgr Dorota Czajkowska-Mróz

     Nauczyciel techniki

     mgr Dorota Czajkowska-Mróz

     Nauczyciel muzyki

     mgr Ewa Gajberger-Burtowy

     Nauczyciele wychowania fizycznego

     lic. Zbigniew Bąber
     mgr Waldemar Dunajski
     mgr Piotr Kaszyński
     mgr Mariola Koziorowska
     mgr Karol Czyż

     mgr Jakub Klimpel

     mgr Przemysław Bałdyga

     Nauczyciele wspomagający

     mgr Elżbieta Kulpińska
     mgr Małgorzata Śliżewska                                                 

     mgr Beata Świniarska 
      

     Biblioteka

     mgr Beata Świniarska
     mgr Katarzyna Spuła

     Psycholog szkolny

     mgr Agnieszka Krzemianowska-Ozga

     Pedagog szkolny mgr Agnieszka Rohde

     Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

     mgr Dorota Stykowska

     Nauczyciele świetlicy

     mgr Wanda Łapińska
     mgr Aleksandra Stiller
     mgr Agata Kuchcińska
     mgr Renata Kosińska
     mgr Marta Lentas

     Nauczyciele terapeuci


     mgr Małgorzta Malinowska

     Nauczyciel etyki

     mgr Wiesława Łanik

     Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa mgr Agnieszka Krzemianowska-Ożga
     Nauczyciel doradztwa zawodowego