• Program profilaktyczny "Przyjaciele Zippiego"

   •  

     

   • Sesja dotycząca mediacji szkolnych i rówieśniczych - 11 stycznia 2016r.

   • 11 stycznia w naszej szkole odbyła się sesja dotycząca mediacji szkolnych i rówieśniczych. Spotkanie zorganizowali nauczyciele – mediatorzy – Agnieszka Rohde, Jolanta Burny oraz Agnieszka Krzemianowska – Ozga – psycholog szkolny. Gościliśmy przedstawicieli władz miasta oraz dyrektorów i pedagogów z sopockich szkół. W ramach sesji  odbyły się wykłady, które wygłosiły pani Katarzyna Stryjek – prezes Polskiego Centrum Mediacji o/Trójmiasto oraz pani Ewa Ważny – sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku.  Nauczyciele – mediatorzy z naszej szkoły przedstawili prezentację multimedialną obrazującą i opisującą praktykę mediacji rówieśniczej na terenie SP8, a mediatorzy rówieśniczy zaprezentowali scenkę – symulację mediacji rówieśniczej.

    Zdjęcia z tego spotkania znajdziesz w galerii.

   • Mediacje rówieśnicze w naszej szkole

   • W naszej szkole realizowany jest program: „Mediacje rówieśnicze”, którego celem jest zapobieganie występowaniu zachowań ryzykownych: agresji i przemocy poprzez rozwijanie  u dzieci umiejętności rozwiązywania konfliktów przy użyciu technik mediacyjnych.

         W ramach realizowanych działań uczniowie mają możliwość nabycia umiejętności pozytywnego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

    Chcemy tym samym dążyć do poprawienia atmosfery w szkole przez zmniejszenie poziomu napięcia i wrogości między uczniami, zwiększenie ich udziału w życiu szkoły oraz poprawy relacji między uczniami.

      Aby skutecznie wprowadzić mediacje rówieśnicze w szkole konieczna jest współpraca całego środowiska szkolnego, a więc uczniów, kadry pedagogicznej i pracowników administracji oraz rodziców. Wszyscy muszą wiedzieć, co to jest mediacja – a przede wszystkim jakie sprawy i w jaki sposób mogą kierować do mediacji.

      Rozwiązywanie konfliktów w sposób agresywny, z użyciem siły świadczy o braku umiejętności innego reagowania na problem. Uczestniczący w konflikcie uczniowie nie mają okazji głośno wyrazić swoich wzajemnych pretensji i żalów w neutralnych warunkach. Nie mają też okazji wspólnie dojść do porozumienia. W rezultacie gniew i frustracja uczniów rośnie. Odpowiedzią na taki stan rzeczy jest wprowadzenie mediacji rówieśniczej do naszej szkoły. Uczniowie mają możliwość rozwiązywać swoje konflikty i spory w obecności mediatora -innego ucznia, który jako neutralna i bezstronna osoba pomoże wypracować wspólne i satysfakcjonujące obie strony rozwiązania. Uczniowie doświadczający mediacji mają możliwość zrozumienia siebie nawzajem, mówią takim samym językiem, mają podobne obawy. Uczniowie – mediatorzy nie stanowią zagrożenia dla swoich kolegów, bo nie mają nad nimi żadnej władzy.

            Aby mediacja rówieśnicza była skuteczną metodą zapobiegania przemocy w szkole konieczna jest współpraca całego środowiska Szkoły Podstawowej nr 8 w Sopocie. 

        

   • Dyplomowani mediatorzy rówieśniczy

   • W chwili obecnej w naszej szkole działa Klub Mediatora skupiający 17 uczniów – mediatorów rówieśniczych, którzy w ubiegłym roku szkolnym odbyli szkolenie obejmujące cykl warsztatów z zakresu teorii konfliktu i technik komunikacji interpersonalnej: 

    Weronika Brzezicka, Maksymilian Gałecki, Kacper Kowalski, Victoria Sitkiewicz, Sebastian Słomiany, Emilia Stepnowska, Kalina Kozłowska, Barbara Polak, Julia Sierocin, Natalia Gajzler, Maja Karpusiewicz, Stanisław Gołyga, Joanna Figwer, Ziemowit Niesiołowski, Joanna Kurek

    Opiekunami – koordynatorami mediatorów rówieśniczych na terenie szkoły są pani Agnieszka Krzemianowska  - Ozga, Jolanta Burny i Agnieszka Rohde – dyplomowani mediatorzy.

    Plan dyżurów mediatorów znajduje się na tablicy informacyjnej na pierwszym piętrze. 

   • Co to jest mediacja rówieśnicza?

   •   Mediacja jest procesem rozwiązywania sporu lub konfliktu, którego celem jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji przy pomocy mediatora. Mediator jest to bezstronna osoba trzecia, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz  szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron. Natomiast mediacja rówieśnicza jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej, w obecności mediatora rówieśnika.

   • Jakie sprawy możemy rozwiązywać w drodze mediacji rówieśniczych?

   • 1. Przezywanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie.
    2. Obrażanie członków rodziny rówieśników.
    3. Kradzieże  i chowanie cudzych przedmiotów.
    4. Wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach.
    5. Niszczenie mienia.
    6. Odrzucanie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie.
    7. Bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami.

     

   • Zasady stosowane w mediacji

   •   Mediacja jest postępowaniem nieformalnym, a mediator nie jest ani sędzią, ani arbitrem. Podstawowymi zasadami mediacji są:

    • Dobrowolność
    • Bezstronność mediatora 
    • Neutralność 
    • Samodzielność w podejmowaniu decyzji 
    • Poufność