• Spotkanie koordynatorów w SP 1

      • W związku z realizacją projektu "Aktywna tablica"  w dniu 16.03.2018r. odbyło się spotkanie koordynatorów wszystkich sopockich szkół  podsawowych na terenie SP nr 1 w Sopocie. Było to spotkanie dotyczące organizacji  współpracy miedzy szkołami w zakresie realizacji projektu.

        Nauczyciele uczestniczyli również w szkoleniu i konferencji prowadzonej przez pana Michała Rutkowskiego.