• Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu

     • Szanowni Rodzice i Uczniowie!
       

      Do 6 października 2020 r. osoby zainteresowane ubieganiem o mandat radnego mają możliwość zgłaszania swojej kandydatury w szkolnych okręgach wyborczych określonych w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu. Wybory do Młodzieżowej Rady odbędą się 16 października, w godz. 8.30-14.30.

      Młodzieżowa Rada Miasta ma być reprezentacją sopockiej młodzieży, niezwiązanym z żadną partią ani ugrupowaniem politycznym organem konsultacyjnym. Zasiadać będą w niej mogli uczniowie sopockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także sopocianie uczący się w szkołach poza Sopotem.

       

      Zachęcamy do kandydowania i udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu, która ma na celu m.in. zaktywizowanie młodzieży w działalności publicznej, prowadzenie różnorodnych działań upowszechniających idee samorządu wśród młodzieży, kształtowanie i utrwalanie postawy prospołecznej, obywatelskiej.

       

      Więcej informacji: https://www.sopot.pl/aktualnosc/8552/wybory-do-mlodziezowej-rady-miasta-sopotu