• Zadowolony konsument. Placówka wyróżniona przez uczniów i rodziców.
     • Zadowolony konsument. Placówka wyróżniona przez uczniów i rodziców.

      Szanowni Rodzice.

      Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że nasza szkoła uzyskała prawie 90 % pozytywnych opinii wyrażonych przez Państwa na różnych portalach społecznościowych i konsumenckich, co zaowocowało przyznaniem certyfikatu potwierdzającego najwyższą jakość usług edukacyjnych oferowanych przez naszą szkołę. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się poprzez wyrażenie pozytywnych opinii do uzyskania tego wyróżnienia. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań aby poziom zadowolenia dzieci
      i Państwa stale wzrastał!!! Jednocześnie zachęcamy do korzystania z portali, aby wyrażać swoje konstruktywne i pozytywne zdanie o funkcjonowaniu szkoły. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

      W imieniu Grona Pedagogicznego, Pracowników i swoim własnym - Sylwia Łebkowska Dyrektor SP nr 8 w Sopocie

    • Chrońmy dzieci
     • Chrońmy dzieci

      W październiku szkoła przystapiła do programu "Chronimy dzieci", którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Jednym ze standardów jest posiadanie przez placówke dokumentu Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
      taki dokument został juz opracowany i zatwierdzony przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną. zapraszmy do zapoznania sie z nim na naszej stronie internetowej. Plik do pobrania: PolitykaOchronyDzieciPrzedKrzywdzeniem.pdf

    • 60 lat minęło...
     • 60 lat minęło...

      16 października "Zielona Ósemka" obchodziła swoje 60 urodziny! Z tej okazji w szkole odbyła się uroczystość, na której pojawiło się wielu znamienitych gości, m.in. Minister Środowiska, Pan Maciej Grabowski, Pomorski Kurator Oświaty - Pani Elżbieta Wasilenko, Prezydent Miasta Sopotu - Pan Jacek Karnowski, Naczelnik Wydziału Oświaty - Pan Piotr Płocki, Dyrektorzy Sopockich Szkół, Przedszkoli, Placówek Oświatowych i instytucji współpracujących ze szkołą, zaprzyjaźnieni księża i wielu inych. Licznie stawili się także absolwenci "Ósemki" oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy. Podczas oficjalnej uroczystości połączonej z obchodami Dnia Edukacji Narodowej wręczono nagrody dla nauczycieli, a także pracowników administracji i obsługi. Bardzo miłym akcentem było wręczenie przez Pana Ministra odznaczeń dla nauczycieli przyrody i biologii sopockich szkół za zasługi dla ochrony środowiska. W częś

    • Laureaci Sopockiej Sowy 2015!
     • Laureaci Sopockiej Sowy 2015!

      Z ogromną dumą i radością informujemy, że aż 13 szóstoklasistów naszej szkoły zostało laureatami nagrody Prezydenta Miasta Sopotu "Sopocka Sowa 2015" za bardzo dobre wyniki uzyskane w sprawdzianie zewnętrznym klas szóstych.

      Oto lista nagrodzonych:

      Emilia Zdrojewska - 100 % Edwin Umbrew
  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Librus Synergia
  • Galeria zdjęć

    brak danych