• Zebrania z Rodzicami 7-9.092021

     • 7.09.2021 – WTOREK

      KLASY 8A, 8B, 8C, 8D -      GODZ. 17:00

      Zebranie na Sali gimnastycznej w sprawie programu SOPKARD oraz Egzaminu Ósmoklasisty, następnie odbędą się spotkania z wychowawcami w salach.

      KLASY 7A, 7B, 7C, 7D -       GODZ. 17:30

       

      8.09.2021 – ŚRODA

      KLASY 4A, 4B, 5A, 5B -       GODZ. 17:00

      KLASY 6A, 6B, 6C -              GODZ. 17:30

       

      9.09.2021 – CZWARTEK

      KLASY 1A, 1B, 1C -      GODZ. 16:30

      KLASY 2A, 2B, 2C -      GODZ. 17:00

      KLASY 3A, 3B, 3C -      GODZ. 17:30

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • 01.09.2021 r. 

      GODZ. 9:00

      2A   -       105 - wejście do szkoły przez szatnię

      2B   -       203 - wejście do szkoły przez szatnię

      3A   -       106 - wejście od strony placu zabaw

      3C   -       204 - wejście od strony placu zabaw

      4A   -       103 - główne wejście

      4B   -       306 - główne wejście

       

      GODZ. 10:30                                       

      2C   -       105    - główne wejście                                    

      3B   -       106    - główne wejście                                                           

      5A   -       302    - wejście przez szatnię                                    

      5B   -       104    - wejście przez szatnię                                  

      6A   -       305    - wejście od strony placu zabaw                      

      6B   -       301    - wejście od strony placu zabaw                                  

      6C   -       211     - wejście od strony placu zabaw                                                 

       

      GODZ. 12:00

      7A   -       202 - wejście od strony placu zabaw

      7B   -       309 - wejście przez szatnię

      7C   -       205 - wejście przez salę gimnastyczną (łącznik) 

      7D   -       206 - wejście główne

      8A   -       201 - wejście przez szatnię

      8B   -       304 - wejście od strony placu zabaw

      8C   -       310 - wejście przez salę gimnastyczną (łącznik)

      8D   -       305 - główne wejście

       

      GODZ. 10:00 – PO UROCZYSTYM ROZPOCZĘCIU NA SALI GIMNASTYCZNEJ, UCZNIOWIE WRAZ Z WYCHOWAWCAMI PRZEJDĄ DO KLAS (Ze względu na pandemię, prosimy, by w uroczystości brał udział tylko jeden opiekun dziecka):

      1A   -       101

      1B   -       102

      1C   -       105

     • Jesteśmy szkołą w Chmurze Microsoft!

     • Szanowni Rodzice/Opiekunowie, Drodzy Uczniowie,

       

      Nasza szkoła została wyróżniona za bycie innowacyjną placówką wykorzystującą najnowsze rozwiązania Microsoft dla Edukacji!

     • Akcja "Dom i schronienie dla skrzydlatych przyjaciół"

     • Na początku marca 2021 r. uczniowie klasy 3 a wraz z wychowawczynią - Panią Beatą Wilczewską wzięli udział w akcji "Dom i schronienie dla skrzydlatych przyjaciół" zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Pszczółka". W ramach akcji uczniowie złożyli oraz pomalowali otrzymane od Stowarzyszenia "Pszczółka" karmniki. W czasie zajęć dzieci dowiedziały się w jaki sposób i czym powinno się dokarmiać ptacwto w czasie zimy. Zajęcia były niezwykle ciekawe i uczniowie nie mogli doczekać się efektu końcowego - czyli zawieszonych karmników na terenie szkoły (ostatnie zdjęcie).

    • Zmiana rachunku bankowego Rady Rodziców
     • Zmiana rachunku bankowego Rady Rodziców

     • Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

      informujemy, o zmianie od 5 lutego 2021 r. konta bankowego Rady Rodziców.

      Przelewy na RR prosimy dokonywać na poniższe konto:

      - 82 1090 1098 0000 0001 4753 5681 - Santander Bank.

     • Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu

     • Szanowni Rodzice i Uczniowie!
       

      Do 6 października 2020 r. osoby zainteresowane ubieganiem o mandat radnego mają możliwość zgłaszania swojej kandydatury w szkolnych okręgach wyborczych określonych w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu. Wybory do Młodzieżowej Rady odbędą się 16 października, w godz. 8.30-14.30.

      Młodzieżowa Rada Miasta ma być reprezentacją sopockiej młodzieży, niezwiązanym z żadną partią ani ugrupowaniem politycznym organem konsultacyjnym. Zasiadać będą w niej mogli uczniowie sopockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także sopocianie uczący się w szkołach poza Sopotem.

       

      Zachęcamy do kandydowania i udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu, która ma na celu m.in. zaktywizowanie młodzieży w działalności publicznej, prowadzenie różnorodnych działań upowszechniających idee samorządu wśród młodzieży, kształtowanie i utrwalanie postawy prospołecznej, obywatelskiej.

       

      Więcej informacji: https://www.sopot.pl/aktualnosc/8552/wybory-do-mlodziezowej-rady-miasta-sopotu

       

    • Funkcjonowanie szkoły od 28.09.2020
     • Funkcjonowanie szkoły od 28.09.2020

     • Komunikat władz miasta Sopotu w sprawie funkcjowania placówek od 28.09.2020:

      W rozmowie telefonicznej z dyr. PSSE Sopot, p. Kapuścińską uzyskałam informację, że nie ma żadnych wskazań epidemicznych do przedłużania kwarantanny dla uczniów i nauczycieli SP 8 oraz 3 LO. W związku z tym, obie szkoły od poniedziałku, 28 września wracają do normalnego trybu funkcjonowania.

       

      Urząd Miasta Sopotu

      Magdalena Czarzyńska-Jachim

      Wiceprezydent Miasta

       

       

    • Projekt "Zdolni z Pomorza-Sopot" pomimo pandemii projekt trwa
     • Projekt "Zdolni z Pomorza-Sopot" pomimo pandemii projekt trwa

     •                 https://profilaktykasopot.pbs.pl/2020/09/14/zdolni-z-sopotu-pomimo-pandemii-projekt-trwa/

      W czasie pandemii uczniowie nie mieli możliwości spotykania się w szkołach i przeprowadzania doświadczeń naukowych, jednak wciąż działali razem, online, w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Sopot”. A to wszystko dzięki zaangażowaniu niesamowitych nauczycieli i wyjątkowych sopockich uczniów. We wrześniu ruszają kolejne zajęcia.

      „Zdolni z Pomorza – Sopot” to projekt skierowany do szczególnie utalentowanych sopockich uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych z fizyki, matematyki, biologii, chemii, informatyki i kompetencji społecznych. Ich zakres mocno wykracza poza podstawę programową. W obecnej sytuacji spowodowanej pandemią część zajęć prowadzana była zdalnie.

      W ubiegłym roku szkolnym ponad 70 uczniów aktywnie brało udział w zajęciach z różnych dziedzin. Dodatkowo, każdy z uczestników projektu ma możliwość skorzystania z opieki mentorskiej, obozów naukowych, spotkań akademickich, udziału w wydarzeniach kulturalnych, konferencji uczniowskich, zajęć rozwijających kreatywność oraz stypendiów.

      Od września ruszają kolejne grupy w trybie stacjonarnym, choć nie wyklucza się wprowadzenia zajęć w trybie hybrydowym.

      Projekt „Zdolni z Pomorza – Sopot” realizowany jest w Sopocie od 2013 do 2020 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

      – Innowacyjny sposób nauczania, nowe metody przekazywania wiedzy, wysoki poziom realizowanych zajęć oraz zaangażowanie sopockich nauczycieli z pewnością powoduje, iż zainteresowanie projektem w Sopocie jest tak duże – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Wieloletnia realizacja projektu na tak wysokim poziomie z pewnością wspomaga sopocką edukację i przekłada się na najwyższe wyniki sopockich uczniów w egzaminach zewnętrznych.

      We wrześniu tego Gmina Miasta Sopotu złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o możliwość przedłużenia realizacji projekt na lata 2021-2023.

      Koordynatorem projektu w Sopocie jest Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna. Szczegóły dotyczące realizacji „Zdolnych z Pomorza” znajdują się na stronie Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej.

     • Zasady bezpieczeństwa w nowym roku szkolnym

     •  

      • Dziecko źle się czuje? Powinno zostać w domu

      Zauważyłeś u swojego dziecka niepokojące objawy? Dziecko skarży się na złe samopoczucie? W takiej sytuacji nie posyłaj go do szkoły. Poinformuj również placówkę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.

      • Przestrzegaj zasad ustalonych przez szkołę

      Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli, szkoła może wprowadzić wewnętrzne zasady – np. zmiana godzin przerw lub przychodzenia do szkoły poszczególnych grup. Stosuj się ze swoim dzieckiem do nowych reguł. Dzięki temu chronicie siebie i innych.

      • Tylko niezbędne rzeczy w plecaku

      Zadbaj o to, żeby Twoje dziecko zabrało do szkoły wszystko co jest mu niezbędne – tak, aby nie musiało pożyczać książki lub długopisu od kolegów.  Ważne jednak, żeby ograniczyć w plecaku dodatkowe, niepotrzebne przedmioty.

      • Rozmawiajcie o nowych zasadach

      Nowa organizacja roku szkolnego może być nie do końca zrozumiała szczególnie dla młodszych uczniów. Dlatego rozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat nowych zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w czasie lekcji, ale także po nich. Wytłumacz mu, że dzięki ich przestrzeganiu szybciej powrócimy do normalności.

      • Rozważcie spacer i spędzanie czasu na świeżym powietrzu

      Jeżeli szkoła jest niedaleko Waszego domu, zrezygnuj z komunikacji miejskiej. Razem z dzieckiem zróbcie sobie spacer w drodze do szkoły. W miarę możliwości spędzajcie też wolny czas na świeżym powietrzu.

      Zachorowanie w szkole – co dalej?

      Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zalecenia, które przygotowują dyrektorów na wypadek sytuacji, gdy w szkole pojawi się ktoś z objawami choroby zakaźnej.

      W takiej sytuacji dyrektor lub nauczyciel musi odizolować ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu, a następnie poinformować rodziców. Rodzice, którzy otrzymali taką informację, muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza.

      Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia koronawirusem poinformujcie o tym najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępujcie według jej dalszych zaleceń. W przypadku pozytywnego wyniku testu, zostanie wszczęte dochodzenie epidemiczne. Podczas niego zostanie ustalony krąg osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę, a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak muszą monitorować stan swojego zdrowia, np. mierząc temperaturę.

      Zawieszenie zajęć lub stacjonarnej działalności szkoły

      Każda szkoła jest inna, dlatego o ostatecznym sposobie postępowania zadecyduje dyrektor, który wybierze najlepsze rozwiązanie dla swojej placówki.

      Dyrektor może tymczasowo zawiesić zajęcia lub przejść na nauczanie zdalne. Aby to zrobić, musi jednak uzyskać zgodę organu prowadzącego i pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

      Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym można prowadzić kształcenie na odległość. Możliwe jest również wprowadzenie wariantu mieszanego. Takie rozwiązanie pozwala na realizację zajęć naprzemiennie np. tydzień stacjonarnie, tydzień zdalnie. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może również zaproponować inne rozwiązanie.

      Co ważne, dyrektor nie musi zamykać całej szkoły. Wszystko zależy od skali zagrożenia epidemicznego. Może zawiesić zajęcia jedynie dla danej grupy: grupy wychowawczej, oddziału czy klasy.

      Zamknięta szkoła lub przedszkole? Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

      W sytuacji kiedy szkoła, przedszkole lub żłobek zostaną zamknięte lub nie będą mogły zapewnić opieki dzieciom, rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

      Tak jak do tej pory, z zasiłku będą mogli skorzystać rodzice dzieci w wieku do 8 lat oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

      Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony.

      ProteGO Safe, czyli aplikacja która chroni 

      Codziennie korzystamy z wielu aplikacji w swoich telefonach. Dzięki nim mamy dostęp do profili w mediach społecznościowych, robimy zakupy online, albo zamawiamy jedzenie do domu. Aplikacja w telefonie może również pomóc nam w walce z koronawirusem. Jak to możliwe?

      Aplikacja ProteGO Safe poinformuje nas o możliwym kontakcie z koronawirusem. Gdy użytkownik, z którym miałeś kontakt zachoruje, otrzymasz powiadomienie. Dzięki aplikacji możesz też przeprowadzić test oceny ryzyka czy prowadzić swój dziennik zdrowia, czyli zapisywać informacje o tym, jak się czujesz.

      Bez obaw, aplikacja jest bezpieczna - nie przekazuje nikomu Twoich danych.

      Ważne, aby z aplikacji korzystało możliwie najwięcej osób. Dlatego zainstaluj i zachęć znajomych do pobrania i korzystania z aplikacji.

    • Rozpoczęcie roku szk. 2020/2021
     • Rozpoczęcie roku szk. 2020/2021

     • Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

      1 września rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. W związku z pandemią, reżimem sanitarnym i koniecznością zachowania dystansu społecznego, nie będzie uroczystej inauguracji dla wszystkich klas. Uroczyście powitani zostaną tylko uczniowie klas pierwszych, ponieważ społeczność „Ósemki” jest bardzo liczna: prawie 500 uczniów oraz 70 pracowników.  W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo bardzo prosimy o przybycie Uczniów/Rodzica w maseczkach/przyłbicach. Będą one obowiązywały także podczas przerw międzylekcyjnych oraz przy wejściu do szkoły. Te środki bezpieczeństwa będą obowiązywały przez pierwsze dwa tygodnie nauki w szkole w zależności od sytuacji epidemicznej, możliwe, że dłużej.  Ze względów bezpieczeństwa uczestnictwo rodziców w rozpoczęciu roku szkolnego nie jest wskazane. Bardzo prosimy, aby najmłodszym (pierwszoklasistom) towarzyszył tylko jeden rodzic. Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły bez opiekunów wyznaczonymi wejściami.

      Szanowni Państwo, liczba miejsc dla uczniów kl. 1-3 w szkolnej świetlicy jest ograniczona. Wnioski będą przyjmowane z oświadczeniami, że oboje rodziców pracuje i nie może zapewnić opieki dziecku. Wnioski można  odbierać z dyżurki i wypełnione pozostawić także w tym miejscu.

      Obiady będą wydawane z zachowaniem reżimu sanitarnego w wyznaczonych grupach i o określonych godzinach. Podobnie jak wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy, będą one do pobrania i złożenia w portierni. Obecny koszt obiadu wynosi 5 PLN, płatne przelewem na konto szkoły (nr na stronie internetowej w zakładce organizacjaà stołówka.

      Zapisanie dziecka na obiady tylko w formie pisemnego zgłoszenia i oddanie go na dyżurkę.

      Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy oraz zgłoszenie  na obiady znajdują się na stronie internetowej szkoły (w zakładkach świetlica oraz stostołówka).

       

      Poniżej znajduje się harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego.

       

       

                                                                                                Z poważaniem,

                                                                                             Sylwia Łebkowska

                                                                                         Dyrektor SP nr 8 w Sopocie

      HARMONOGRAM_ROZPOCZECIA_ROKU_SZKOLNEGO_-_2020.pdf

    • Odbiór zaświadczeń o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty
     • Odbiór zaświadczeń o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty

     • Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie,

       

      w dniu 31.07.2020 r. w godzinach od 10:00-13:00 w głównym wejściu do szkoły będą wydawane zaświadczenia oraz ich kserokopie potwierdzające wyniki Egzaminu Ósmoklasisty. Uczniowie muszą potwierdzić odbiór zaświadczenia własnoręcznym podpisem na ewidencji OKE wobec tego powinni posiadać swój długopis. Obowiązuje przybycie w maseczce i zachowanie bezpiecznej odległości. Jednocześnie przypominam, że uczniowie/rodzice klas ósmych są obowiązani do wprowadzenia wyników egzaminacyjnych do systemu rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych, a dostarczenie zaświadczeń do wybranych szkół musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dn. 4 sierpnia 2020 r. (wtorek).Życzę satysfakcji z uzyskanych wyników i powodzenia w dostaniu się do wymarzonej szkoły.

       

      Z poważaniem,

      Sylwia ŁebkowskaDyrektor Szkoły

    • Życzenia z okazji Dnia Dziecka
     • Życzenia z okazji Dnia Dziecka

     • Z okazji Dnia Dziecka wszystkim naszym Uczniom składamy najlepsze życzenia,

      zdrowia, usmiechu na codzień i samych słonecznych dni!

       

      Dyrekcja, Grono Pedagogiczne  i Pracownicy "Ósemki"